Rekultivace

Naší další činností jsou rekultivační práce,kde klademe důraz na vysokou profesionalitu a odbornost. Technicke vybavení firmy zaručuje kvalitu a rychlost provedení sjednané práce.

Práce,které vám můžeme nabídnout:

  • kácení stromů a prořezávky lesních porostů
  • rekultivace pozemků pro inženýrské sítě a pro novou výsadbu stromů
  • čištění a údržba vodních toků
  • kácení stromů v nebezpečných a obtížných místech horolezeckou technikou
  • zpracování dřeva na různé délky a štěpkování
  • lesní doprava

rekultivace_0808.jpg, 48kB rekultivace_0734.jpg, 49kB rekultivace_0967.jpg, 56kB